10 Şubat 2016 | Çarşamba
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik, Denetim, İnceleme ve Soruşturma Görevlerine Yönelik Bir Olgubilim Araştırması, ", Abdurrahman KILIÇ, Zeynep ARSEVEN, Milli Eğitim Dergisi, , 42 (197), , 5-24., (2013)
Tez:
-
2) "Okul Müdürlerinin Atanmaları Sürecinde İdari Yargı Kararları Ve Öne Çıkan Değerler. ", , Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], , 18(3), , 347-376., (2012)
Tez:
-
3) "Do Women Principals Really Face With Barriers in Schools? Critics of Glass Ceiling Syndrome in Turkey. ", , International Online Journal of Educational Sciences, , 4 (2), , 255-264, (2012)
Tez:
-
4) "Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmen Adaylarına Rehberlik Düzeyleri, ", Abdurrahman KILIÇ, Filiz EVRAN ACAR, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, , 11 (39), , 1-21., (2012)
Tez:
-
5) "Okul Müdürlerinin Yönetimde Karşılaştığı Sorunlar, ", Sinan BOZKURT, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, 11 (2), , 349-368 , (2012)
Tez:
-
6) "Principals’ leadership in school administration: A study of principal effectiveness in Turkish public schools, ", , African Journal of Business Management, , 6(36),, 9914-9922., (2012)
Tez:
-
7) "Social Power in Organisations: A Theoretical Perspective, ", , NWSA, e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, , 6 (3),, 1961-1971., (2011)
Tez:
-
8) "Türkiye’de Okul Yönetimi ve Atama Yönetmelikleri, ", , NWSA, e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, , 6 (4), , 1961-1971., (2011)
Tez:
-
9) "It is Time for Principals and Teachers Do Community Service, ", , International Journal of Academic Research, , 3(6), , 414-418, (2011)
Tez:
-
10) "The Power Sources that Principals Handle in School Administration, ", , Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Teori ve Uygulama (Journal of Education and Humanities: Theory and Practice), , 2 (3), , 3-28., (2011)
Tez:
-
11) "Okul Öncesi Eğitimin Çocuklar Üzerindeki Etkileri, ", Filiz Tapan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, , 11 (2), , 219-239., (2011)
Tez:
-
12) "Eğitimde Stratejik Planlama ve Öğretim Haritaları, ", , Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, 1 (1)., , (2011)
Tez:
-
13) "Öğretmen Performansının Değerlendirilmesi ve Çoklu Değerlendirme Modeli ", Engin ASLANARGUN, MILLI EGITIM [ISSN: 1301-7969], 38 (183), 239–259, (2009)
Tez:
-
14) "Okul-Aile İşbirliği ve Öğrenci Başarısı Üzerine Kuramsal Bir Çalışma", Engin ASLANARGUN, KIRGIZISTAN-TURKIYE MANAS UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI [ISSN: 1694-5093], 18, 119–135, (2007)
Tez:
-
15) "Modern Eğitim Yönetimi Anlayışına Yönelik Eleştiriler ve Postmodern Eğitim Yönetimi", Engin ASLANARGUN, KURAM VE UYGULAMADA EGITIM YONETIMI [ISSN: 1300-4832], 13(50), 195–212, (2007)
Tez:
-
16) "Eğitim Planlamasının Önemli Bir Unsuru Olarak Mikro Planlama", Engin ASLANARGUN, Selçuk Üniversitesi Ahmek Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 68-88, (2007)
Tez:
-
17) "Yerinden Yönetimler ve Eğitim", Engin ASLANARGUN, SAKARYA UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI [ISSN: 1303-0310] , 13, 173–186, (2007)
Tez:
-
18) "Yabancı Dil Öğretimi ve Etik", Engin ASLANARGUN, Hilmi SÜNGÜ, MILLI EGITIM [ISSN: 1301-7969], 35 (170), 126–142. , (2006)
Tez:
-